تماس از طریق تلفن

مشاوره، سفارش و پیگیری

مشاوره، سفارش و پیگیری

جهت مشاوره، تماس یا سفارش میتوانید از طریق تلفنهای 989122219874+ و 989198317720+ با من در تماس باشید.

Telegram App

در تلگرام با من تماس داشته باشید

در تلگرام با من تماس داشته باشید

تماس آنلاین از طریق تلگرام

https://telegram.me/dorkhah

تماس از طریق ایمیل

Gmail & Outlook

تماس از طریق ایمیل

aidin.dorkhah@gmail.com
dorkhah@outlook.com
نام شما

شغل

ایمیل

وبسایت

تلفن همراه

موضوع پیام

Idea . Build . Create . Share

Graphic Design . Web Design . Print Design . Build brand identity . advertising photography